Zpřístupněná podzemí

Flascharův důl

Důlní dílo z přelomu 19. a 20. století „Flascharův důl“ se nachází v lokalitě Nový Svět na úbočí Veselského kopce. Důl má dvě patra, která jsou propojena 18metrovým větracím komínem. Z odpadního kamene jsou v dole pečlivě vyskládány základky, klenuté chodby a prostorný větrací komín. Flascharův důl je velmi zajímavý bohatým provrásněním, které lze pozorovat na několika místech podzemní expozice. V jedné z těžebních komor se nachází impozantní, částečně vytěžená vrása. Dobýváním břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu sledovat nejen v řezu, ale také ve směru vrásy. V zimě je Flascharův důl významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Podle archivních záznamů, přibližně po roce 1882, dobýval břidlici v této lokalitě Gustav Mauler v břidlicovém lomu „Mauler Bruch“. V roce 1899 vstoupil do podnikání v břidlici investor JUDr. Karl Flaschar a v roce 1902 zahájil těžbu břidlice v katastru Odry – Nový Svět.

Vstup do dolu je na naučné stezce K Flascharovu dolu, zastavení Flascharův důl 6. Prohlídkový okruh čítající cca 400 metrů chodeb je veřejnosti zpřístupněn od roku 2020. Více informací a rezervační systém naleznete na www.flascharuvdul.cz.

Galerie

Flascharův důl

Raabova štola

Veřejnosti zpřístupněné důlní dílo se nachází na trase naučné stezky Dědictví břidlice. Je jednou ze sedmi štol tzv. Raabových podzemních lomů, skrývá se v levém
svahu údolí potoka Horník. Podzemní lomy zde otevřel starotěchanovický občan Johann Raab v roce 1873. Název potoka „Horník“ protékající údolím zvaným „Hornigsgrund“ vypovídá o skutečnosti, že v údolí potoka probíhala hornická činnost.
Veřejnosti přístupná štola je dlouhá přibližně 80 m, je vedena jako překopová štola (napříč vrstvami), při nalezení ložiska užitkové břidlice je vyražena krátká sledná štola (sledující ložisko) zakončená dobývací komorou nevelkých rozměrů.

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz