Sakrální památky

Hornická kaple v Zálužném

V osadě Zálužné stojí kaple, jako jediná stavba svého druhu věnovaná na věčnou památku všem hornickým obětem těžby břidlice. Vybudovat ji dali manželé Julius a Anna Gebauerovi, kteří tak chtěli uctít památku tragické události z roku 1885 na přilehlém Gebauerově a Mahrově dole.  Roku 1897 nechali z původního pozemku vyčlenit novou stavební parcelu č. 87, jako místo pro stavbu kaple a brzy poté začali s její stavbou. Kaple připomíná nejen smrt majitelů dolu způsobenou důlním neštěstím, zároveň je památníkem všech hornických obětí zdejších břidlicových dolů.

Na počátku 90. let 20. století byla z iniciativy místních občanů a majitelů rekreačních objektů zahájena oprava kaple.

Galerie

Hornická kaple v Zálužném
Hornická kaple v Zálužném
Hornická kaple v Zálužném

Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Kružberku

Kostel sv. Petra a Pavla najdeme na jižním okraji obce Kružberk. Pochází z 1. pol. 14. století. Kostel je státem chráněná kulturní památka a patří k nejstarším kostelům ve Slezsku. Kostel sv. Petra a Pavla je jednolodní stavba téměř čtvercového půdorysu s odsazeným kněžištěm. Ke kostelní lodi ve východní části přiléhá čtyřboká sakristie. Ve zvonici je zvon s datem 1766. Zcela unikátní je použití břidlice nejen jako střešní krytiny, ale také velkoformátových desek na krytí pilířů kostela, okapových chodníků či kostelních zdí. Kostel sv. Petra a Pavla je pravidelně zařazován do terénních exkurzí pořádaných Spolkem.

Galerie

Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Kružberku
Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Kružberku
Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Kružberku

Dřevěný kostel v Lipné

Kostel svatého Jana Křtitele se nachází přibližně 15 km od Hranic na katastrálním území Lipná. Tento dřevěný kostel je poslední stavbou tohoto typu v oblasti Oderských vrchů a je zapsán na seznamu kulturních památek. Přesné datum vzniku kostela není známé, ale díky dataci 1699 na barokním varhanním pozitivu usuzujeme, že vznikl v 17. století. Současnou podobu kostel získal při přestavbě v roce 1746. Kolem kostela je zeď z lomového kamene zděná na sucho pocházející z roku 1854. Mezi zdí a kostelem jsou původní náhrobky německých obyvatel. Vnitřek kostela je jednoduchý bez výraznějšího zdobení a dalších prvků. Menší barokní oltář nese obraz patrona kostela, vnitřní stěny jsou omítnuty a vymalovány bílou barvou, strop je plochý, v presbyteriu prostě vymalován. Od roku 1927 je podlaha vydlážděna velkoplošnými deskami z břidlice. Venkovní stěny a jednoduchá střecha jsou pokryty štípaným šindelem.

Kostel sv. Anny ve Staré Vodě

Stará Voda je zaniklá ves nedaleko městyse Libavá. Poslední stopou po zaniklé vsi je barokní kostel zasvěcený sv. Anně a sv. Jakubovi Staršímu vystavěný v letech 1683 – 1688. Areál, jehož byl kostel sv. Anny součástí, měli několik set let ve správě Piaristé. V areálu byl kostel, kaple, klášter a velké klášterní zahrady. V roce 1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva, ministerstvo národní obrany slibuje, že kostel a klášter mohou nadále sloužit svému účelu. V roce 1949 se zde konala poslední pouť a pak byl prostor uzavřen pro potřeby armád. Malebná obec Stará Voda byla zrušena a postupně srovnána se zemí. Velké škody napáchané působením armády jsou od 90. let postupně napravovány. V roce 1991 došlo také k obnovení slavných poutí. Nedaleko kostela se nachází Královská studánka s údajně léčivou vodou. Kostel sv. Anny i Královská studánka jsou postupně skauty a místními dobrovolníky vraceny do své původní krásy. Zcela zničený interiér kostela je výmluvným mementem působení sovětských vojsk na našem území. Kostel je kulturní památkou.

Galerie

Kostel sv. Anny ve Staré Vodě
Kostel sv. Anny ve Staré Vodě

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz