Naučné stezky

Naučná stezka k Flascharovu dolu

Nosným tématem naučné stezky je břidlicové hornictví. tvoří ji okruh o délce 3,5 km, první zastavení se nachází v polovině silnice z oder na Veselí. informace o břidlici, historii její těžby, historii starého důlního díla Flascharův důl, o životě v podzemí, lesnictví na odersku a dalších vlastivědných zajímavostech se dozvíte na 36 naučných panelech. trasa stezky je vedena převážně po nezpevněné lesní cestě, nabízí krásné výhledy do Moravské brány.

Galerie

Naučná stezka Břidlicová stezka

Trasa A BUDIŠOVSKÝ OKRUH: od Muzea břidlice(1) údolím říčky Budišovky k důlnímu dílu Woodboys(A1) těženému již ve 2. polovině 19. století; za řekou - důl Lesní zátiší(A2) vyrůstal od roku 1971 na původních německých stařinách z počátku 20. století; pokračuje do Svatoňovic(A3); na okruh je možné nastoupit také z železniční stanice Svatoňovice, kde se křižují turistické trasy; poslední zastávkou je Zemská hranice(A4), připomínka starých zemí Moravy a Slezska, stojí zde hranečník a bývalá hospoda; okruh končí v Budišově nad Budišovkou.

Trasa B Oldřůvecká: na trasu je možné odbočit z údolí Budišovky; mapuje významnou hornickou činnost ve starooldřůveckém katastru; prochází zastavením Ďáblova tlama(B1) s lomovou jámou v podobě propasti a srubem vybudovaným na původním zdivu štípárny; další zastavení je v obci Staré Oldřůvky; Starooldřůvecký mlýn(B2) připomíná těžbu břidlice a těžbu stříbrných a olověných rud v údolí řeky Odry; Na Skalce(B3) popisuje hlubinnou těžbu pokrývačských břidlic, dochovaly se zbytky těžních budov, zajímavé opěrné zdi a bývalá správní budova; zastavení Štoly nad Oldřůvkou(B4) připomíná těžbu břidlice v nedaleké lokalitě ve vojenském prostoru.

Trasa C: ČERMENSKÝ OKRUH: na trasu lze nastoupit u železniční zastávky Čermná ve Slezsku, také v údolí Budišovky a spojkou od Klokočova a Vítkova; Čermná ve Slezsku(C1) připomíná historii obce; pokračování údolím Čermenského potoka k lokalitě Žlutý květ(C2) s několika doly z poloviny 19. století; Dřevěná štola; lomové jezírko aj.; na haldě jsou ruiny hornických staveb; v okolí zastavení Pod studnou(C3) a Čermenský mlýn(C4) je několik břidlicových lomů a dolů; zajímavá je mohutná halda s kamennou zdí táhnoucí se kolem cesty; nejvýznamnější čermenský, dnes zatopený důl leží nad haldou; v lokalitě také ruiny staveb
a bývalá správní budova; dál údolím Budišovky k průzkumné štole U řeky(C5) a přes zastavení Na Hadince(C6) Baletkovou dolinou k zastavení s lomovým jezírkem - Díry(C7); odtud zpět do Čermné ve Slezsku, nebo pokračovat směrem do Vítkova.

Trasa D: SVATOŇOVICKO-TĚCHANOVICKÁ: začíná u železniční stanice Svatoňovice, křižovatky turistických tras; pokračuje na Svatoňovické haldy(D1) s ukázkou štoly, odvalů a jámového lomu; pokračuje k zastavení V aleji(D2) s historií krajinných prvků a krajových ovocných odrůd; zde se cesta dělí na dva směry; směr na Mlýnský náhon(D3) a Davidův mlýn se zabývá tradičním mlynářstvím vodních mlýnů na řece Moravici; zde navazuje na Čermákovu naučnou stezku; směr k obci Staré Těchanovice přes vyhlídku a k obnovené Kapli 14 pomocníků v nouzi(D4); v obci Zálužné se napojuje na stezku Dědictví břidlice.

Trasa E: ÚDOLÍM POTOKA HORNÍKU: hlavní spojka mezi obcí Čermná ve Slezsku a Zálužné; zastavení Černý důl(E1) přibližuje život letounů na třípatrovém hlubinném komplexu; ke spatření vstup do dolu s mohutnou úklonnou jámou; zastavení Starý důl(E2) v blízkosti zavalené štoly do spodního patra Černého dolu; k vidění starší povrchové dobývky a jámy; v okolí rozlehlé odvaly břidlic; Jezírko(E3) velký jámový lom na břidlici na odlehlém místě uprostřed hlubokých lesů; pokračuje údolím potoka Horníku k zastavení Barabové(E4) zabývajícím se osadou Barabů a výstavbou Kružberského tlakového přivaděče; dále se napojuje na stezku Dědictví břidlice.

K FRANTIŠKOVU DVORU: Z Čermné ve Slezsku a z trasy C vede spojka do Vítkova. Na spojce je u Klokočova altán "Pod Františkovým dvorem"
s tematickou zmínkou o chovu Slezského norika. Norika můžete vidět na Františkově Dvoře a může vás i povozit.

Provozovatel: SVČ Budišov nad Budišovkou

Otevírací doba: Volně přístupné

Galerie

Naučná stezka Břidlicová stezka
Naučná stezka Břidlicová stezka

Naučná stezka Dědictví břidlice

Provází historií těžby břidlice, přírodními poměry na haldách a v opuštěných štolách v okolí Zálužného; začíná a končí v Mokřinkách v objektu RS Bílá Holubice(1), kde se nachází expozice věnovaná těžbě břidlice − Imaginárium břidlice(13); celková délka naučné stezky je přibližně 7 km; na trase stezky je 15 zastavení s 21 informačními tabulemi a 3 odpočívadly; ke spatření romantická zátiší břidlicových hald, rozmanitá květena, staré lomy, rozsáhlé hornické dílo Nittmannův důl(5, 6, 16), Raabovy štoly(10), Ruiny hornických staveb(11), Hornické domky(3) a Hornická kaple(14) aj; více informací při vstupu na stezku; za návštěvu stojí také blízká hornická obec Nové Těchanovice(15, 33) s břidlicovou architekturou. Vlčkova kaplička je poslední stavbou krytou břidlicí z Nízkého Jeseníku.

 

Provozovatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, icvitkov@vitkov.info

Otevírací doba: Volně přístupné

Galerie

Naučná stezka K Jezernímu dolu

Nachází se u obce Čermná v lokalitě budoucího zpřístupněného důlního díla Jezerní důl. Stezka je pojata netradičně, formou venkovní deskové hry. Délka stezky je 300 m. Informace jsou na ní návštěvníkům podány formou komiksu.

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz