Přehled činnosti spolku Krajina břidlice v roce 2022

17.2.2023

 • Leden 2022

  Ve spolupráci se spolkem Orcus Bohumín a AOPK Olomouc byla mapována zimoviště letounů (netopýrů a vrápenců). Výsledky mapování jsou předávány Spolku Krajina břidlice i organizaci Česon.

  Únor 2022

  Byly zhotoveny 3D skeny netopýrů, následně modely na 3D tiskárně a finální úprava povrchu modelů. Do Flascharova dolu bylo instalováno 24 modelů netopýrů a vrápenců. Do budoucna se nabízí možnost využití těchto modelů k další propagační činnosti a popularizační osvětě.

  15. února 2022 proběhla 3. výroční členská schůze Spolku.

  Březen 2022

  Prezentace Krajiny břidlice na veletrhu Dovolená 2022 v Ostravě. Krajina břidlice měla svůj samostatný stánek s nainstalovanou výstavou velkoplošných tisků. Návštěvníci stánku ochutnali hornickou svačinku, pivo Břidličňák, na nůžkách vyzkoušeli stříhání břidlice a ladem nezůstal ani hudební nástroj břidlofon. Na stánku nechyběly rozdávané propagační materiály.

   

   

   

  Duben 2022

  02.04.2022 Krajina břidlice zahajovala turistickou sezónu na Uhlířském vrchu. Počasí bylo vskutku bruntálské. Nepříznivé povětrnostní vlivy neměly nepříznivý vliv na náladu. Návštěvníci z akce odcházeli plní zážitků a spokojeni. 

  07.04.2022 V Broumově se konalo zasedání Národní rady geoparků České republiky. Krajina břidlice na zasedání obhajovala nominační dokumentaci na získání statutu „národní geopark“. Obhajoba proběhla úspěšně a národní rada přidělení titulu doporučila. 

  09.04.2022 Prezentace geoparku na Mineralogickém setkání v Ostravě. Setkání proběhlo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě. Akci navštívil hojný počet rodin s dětmi a zájemců o geologii a mineralogii. Rodiče i děti s velkým zájmem sledovali naši prezentaci a získali tak námět na výlet do Krajiny břidlice. 

  10.04.2022 Členové Spolku měli možnost fárat do činného břidlicového dolu Lhotka.

   26.04.2022 Brigáda u Flascharova dolu.

   29.04.2022 Školení geoprůvodců. Akce byla uspořádána za účasti školitelů z Vědecké rady Krajiny břidlice. Smyslem bylo především rozšíření základních znalostí geoprůvodců o geologii Krajiny břidlice.  

  30.04.2022 Sundání břidlicové krytiny z domu v Uhlířově (nedaleko Hradce nad Moravicí). Šetrně sejmutá krytina může být po drobné úpravě použita na krytí rozcestníků, zastavení a drobných sakrálních památek. 

  Květen 2022

  01.05.2022 Oslava řeky Odry – setkání u pramene řeky Odry, evropského veletoku pramenícího v Krajině břidlice. Oslavy se účastnili zástupci obcí, Vojenského újezdu Libavá, Vojenských lesů a statků. Na oslavě bylo představeno výtvarné zpracování boha řeky Odry – Viadruse od výtvarníka Františka Žáčka. Oslava se konala v rámci akce Bílý kámen, kdy se vojenský újezd otevírá veřejnosti. 

  28.05.2022 Prezentace Krajiny břidlice na Uhlířském vrchu. Akce proběhla na pozvání Střediska volného času Bruntál. Hlavním programem byla ukázka stříhání břidlice. Akce se účastnil veliký počet rodin s dětmi. 

   28.05.2022 Zahájení sezóny Hvozdnického expresu v Dolních Životicích. Jedná se o tradiční akci mikroregionu Hvozdnice, na které se potkávají všechny obce sídlící na trati Hvozdnického expresu. Krajina břidlice doplnila celkový program prezentací geoparku se štípáním břidlice a malováním na břidlici.

  14.05.2022 Otevření naučné stezky K Jezernímu dolu. Předzvěstí otevření dalšího břidlicového důlního díla pro veřejnost bylo otevření nové naučné stezky. Akce proběhla za krásného počasí a velké účasti návštěvníků. Nechyběla hudba a opékání buřtů. Nová netradičně pojatá stezka komiksové hry vzbudila velký zájem. 

  29.05.2022 V rámci celoevropské akce Týden geoparků se konala geovycházka ke štole V zátočině. Vyšlo se z Podlesí, údolím řeky Odry, kolem přírodní památky Kamenné moře nad Odrou, ke štole V zátočině. Geovycházku vedl Jakub Zeman. Ukončení bylo opět stylové – opékání buřtů. 

  Červen 2022

  03.06.2022 V rámci akce Týden geoparků se konala velmi zajímavá akce – Putování Olomoucí za spodním karbonem, které připravil Tomáš Lehotský. Pravděpodobně díky horkému počasí a propagaci cílené především v Moravskoslezském kraji akce proběhla s nízkou účastí. 

  19.06.2022 Pozvání senátora Herberta Pavery do Senátu České republiky. Ve Valdštejnských zahradách v Praze byla prezentována Krajina břidlice. Patrně pro velmi horké počasí byla účast průměrná. Nechybělo stříhání břidlice, malování na břidlici, břidlofon a samozřejmě propagační materiály. 

  20.06.2022 Slavnostní předání certifikátu „národní geopark“ na ministerstvu životního prostředí České republiky. Certifikát zástupcům spolku předala ministryně životního prostředí, Ing. Bc. Anna Hubáčková. V přátelském setkání proběhla debata o činnosti spolku a výhledech geoparku. 

  22.06.2022 Putování Krajinou břidlice v rámci produktu Silesianka. Jedním z výstupů projektu je doporučený pěší výlet Krajinou břidlice, který jsme si společně prošli. 

  Srpen 2022

  13.08.2022 POJEZfest v Karlově Studánce. Akce Moravskoslezského kraje s kulturním programem a gastronomickým tématem proběhla za vysokého počtu návštěvníků. Velký zájem byl o koupi bílčického chleba z krajiny břidlice ve tvaru srdce. 

   21.08.2022 Litultovický karmáš, drobná akce v Litultovicích, na které jsme stříhali břidlici, malovali a propagovali geopark.

  23.08.2022 Otevření zázemí rozhledny Halaška. Rozhledna nedaleko Budišova nad Budišovkou je kompletní! Z česko – polské dotace byla vybudována nejen rozhledna, ale také její zázemí s hvězdářkou tématikou, věnováno významné osobnosti – Františku Ignáci Kassiánovi Halaškovi, rodáku z Budišova nad Budišovkou. Geo-lavičky jsou zhotoveny z hornin národního geoparku Krajina břidlice. 

  Září 2022

  03.09.2022 Fajne léto ve Vodním mlýně Wesselsky v Loučkách u Oder. Akce se koná každoročně, navštíví ji několik desítek návštěvníků, zejména rodin s dětmi. Krajina břidlice měla připraveno stříhání břidlice, malování na břidlici a propagační materiály. 

  03.09.2022 POJEZfest Ostravice, akce Moravskoslezského kraje. Málo lidí a velmi nevýhodné místo. 

  07.09.2022 Exkurze do polského geoparku Hora sv. Anny. Akce proběhla v rámci projektu GEOateliér Slezska. Byla představena nová výstava velkoplošných tisků národního geoparku Krajina břidlice a proběhla terénní exkurze geoparkem Hora sv. Anny. 

  17.09.2022 Hornický den Krajiny břidlice. V roce 2022 se uskutečnil v Odrách. Akce byla podpořena dotací Moravskoslezského kraje. Konala se v areálu Skalní sklepy, součástí akce bylo také mistrovství ČR ve stříhání břidlice. Aktivně se do akce zapojil kamenolom Eurovia Jakubčovice nad Odrou, a to výstavou techniky. Prezentovali se hornické spolky ze Zlatých Hor, Ostravy, Pezinku, geopark Malé Karpaty a další. 

  24.09.2022 Setkání hornických měst a obcí v Kutné Hoře. Jedná se o krásnou hornickou akci, plnou tradic a přátelských kontaktů. V pátek se konal společenský večer, v sobotu přijetí u primátora Kutné Hory, mše za zemřelé horníky v chrámu sv. Barbory a následoval 2 km dlouhý průvod městem. 

  25.09.2022 Za břidlicovým hornictvím Hvozdnickým expresem. Vlak turisty zavezl až k lomu Šífr u Svobodných Heřmanic. Výklad Denise Lampy, kronikáře obce Svobodné Heřmanice, probíhal již ve vlaku a pokračoval také v terénu u lomu Šífr. Akce se velmi zdařila. 

  28.09.2022 Den sv. Václava na hradě Vikštejn. Krajina břidlice měla na tuto akci opět připravenu ukázku stříhání břidlice, malování na břidlici a propagační materiály. Akce proběhla tradičně s velkou návštěvností. 

  Pramen řeky Odry byl pokryt naší – nízkojesenickou břidlicí! Za finanční pomoci Vojenských lesů a statků byl altán u pramene řeky Odry pokryt břidlicí pocházející ze staré střechy domu v Odrách a Velké Střelné. Pokrýval Jaroslav Machala.

  30.09.2022 Noc vědců na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pro zajímavý večer jsme připravili stříhání břidlice, skládání hlavolamů, malování na břidlici a výrobu šperků z břidlice. 

  Říjen 2022

  01.10.2022 Houbařský víkend Krajiny břidlice. Akce se každoročně koná pod záštitou ČSOP Odry, probíhá u vlakové zastávky v Klokočově. Je dobře dostupná pro návštěvníky právě železniční tratí Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Během dvou dnů bylo nasbíráno 116 druhů hub, byl přítomen mykolog z muzea Frýdek Místek. Akce má do budoucna velký potenciál. 

  07.10.2022 Propagace v rámci pořadu České televize Dobré ráno. Krajinu břidlice zastoupili Petra Chroustová a Jakub Zeman. 

  08.10.2022 Mineralogické setkání v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V říjnu proběhla opět propagační akce s ukázkou stříhání břidlice, malování na břidlici a nabídkou propagačních materiálů. 

  15.10.2022 Kurz štípání a stříhání břidlice v Muzeu břidlice v Budišově nad Budišovkou. Na tradiční podzimní akci si účastníci mohli vyzkoušet štípání břidlicové desky z bloku horniny a následně její stříhání na břidlicových nůžkách. Byla připravena také komentovaná prohlídka muzea. 

  15.10.2022 Návštěva polských partnerů v rámci projektu GEOateliér Slezska. Účastníci zájezdu, ale také účastníci kurzu štípání a stříhání břidlice si mohli prohlédnout výstavu velkoplošných tisků, která byla postavena v kulturním domě v Budišově nad Budišovkou. 

  20.10.2022 Veletrh cestovního ruchu v Brně, třídenní akce. Krajina břidlice, z.s. se účastnila pod záštitou Moravskoslezského kraje. Připraveno bylo opět stříhání břidlice, malování, propagační materiály a břidlofon. Účast na veletrhu byla velmi slabá. 

  Listopad 2022

  Den města Bílovec. Krajina břidlice se prezentovala stánkem se stříháním břidlice, malováním na břidlici a propagačními materiály.

  17.11.2022 Přátelské setkání s přáteli Klubu českých turistů, odboru Beskydy, kteří v roce 2021 iniciovali a podíleli se na opravách lávek přes říčku Budišovku u Čermné a Svatoňovic. Celkem se jednalo o rekonstrukci čtyř lávek. 

  27.11.2022 Mikulášský jarmark v Muzeu Novojičínska. Akce se konala v rámci spolupráce muzeí Oderska a Novojičínska. Na jarmarku byly stánky pouze s řemeslnými výrobky – řezbáři, krajkářky a další. O břidlici byl velký zájem, v Novém Jičíně jsme se prezentovali poprvé. Účast vysoká. 

   

   

Zpět

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz