Vulkanity

Velký Roudný

Národní přírodní památka Velký Roudný je nejvyšší a nejzachovalejší stratovulkán Nízkého Jeseníku. Kromě pyroklastik a láv tvořících kopec byly rozlišeny čtyři samostatné lávové proudy nefelinického bazanitu, limburgitu a alkalického bazaltu datované mezi 3,4 a 1,03 Ma. Nově byla zjištěna přítomnost freatomagmatických fenoménů – bezkořenných kráterů. Velký Roudný je veřejnosti přístupný, prochází zde naučná stezka Po vulkanitech se zastaveními věnovanými zdejší sopečné aktivitě. Na vrcholu Velkého Roudného je postavena rozhledna skýtající výhled na Slezskou Hartu a zděná kaple, která je zakončením křížové cesty vedoucí po svahu Velkého Roudného. Kaple je kulturní památkou. Lokalita je velmi vhodná pro terénní exkurze se zaměřením na geologii a vulkanologii.

 

Galerie

Velký Roudný

Uhlířský vrch

Uhlířský vrch představuje zbytek jednoho z  nejmladších stratovulkánů v České republice (1,5 Ma). Jižní svah sopky je porušen stěnovými lomy, ve kterých lze studovat stavbu sopečného kužele. Pyroklastika jsou zde reprezentována nevytříděnými struskami s podpůrnou strukturou zrn bez popelové frakce, která obsahují četné bomby kapkovitého až vřetenovitého tvaru. Uhlířský vrch se nachází v docházkové vzdálenosti města Bruntálu, 2,6 km od středu města. Uhlířský vrch byl v minulosti významným poutním místem. Je zde postaven kostel Panny Marie Pomocné, který je zakončením křížové cesty. Je zde umístěno několik laviček a informačních tabulí. Lokalitou prochází zelená turistická stezka a také naučná stezka Po vulkanitech. Uhlířský vrch je přírodní památkou s předmětem ochrany: Ojedinělý profil nejmladší sopky. Ochrana je stanovena Plánem péče o přírodní památku Uhlířský vrch. 

 

Galerie

Uhlířský vrch
Uhlířský vrch
Uhlířský vrch

Razovské tufity

Jednoetážové stěnové lomy odkrývajíc vodorovně uložené horniny dlouhodobě považované za tufy až tufity. Jejich moderní výzkum ukázal, že jde o balistické akumulace v těsné blízkosti freatomagmatické erupce s kráterem skrytým v zákrutu řeky Moravice, dnes zaplaveným vodou přehradní nádrže Slezská Harta. Razovské tufity jsou přírodní památkou. Ochrana je stanovena Plánem péče o přírodní památku Razovské tufity č.j. MSK 47270/2016.

Přírodní památka Razovské tufity se nachází nedaleko přehrady Slezská Harta, která je turisty velmi vyhledávaná.Lokalitou prochází naučná stezka Po vulkanitech se zastaveními věnovanými zdejší sopečné aktivitě. Lokalita je vhodná k terénním exkurzím se zaměřením na geologii a vulkanologii. 

Galerie

Razovské tufity
Razovské tufity
Razovské tufity

Červená hora

Jedinečně odkrytá kulovitá odlučnost čedičů ve starých lomech jihozápadně od Zlaté Lípy pod Červenou horou nad Guntramovicemi.

Galerie

Červená hora

Lávový proud u Meziny

Opuštěný lom odkrývá sloupcovou odlučnost nefelinického bazanitu lávového proudu z Venušiny sopky (stáří 2,1-0,8 Ma). Sloupce o průměru několika dm mají šestihranný, vzácněji pětihranný průřez, a obsahují fenokrysty olivínu a pyroxenu. 

Lávový proud u Meziny je přírodní památkou s předmětem ochrany: Odkrytý lávový proud Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu. Ochrana je stanovena Plánem péče o přírodní památku Lávový proud u Meziny č.j. MSK 47270/2016.

Přírodní památka Lávový proud u Meziny je veřejnosti přístupná bez omezení. Lokalitou prochází naučná stezka Po vulkanitech. Lokalita je vhodná pro terénní exkurze se zaměřením na vulkanity.

Galerie

Lávový proud u Meziny
Lávový proud u Meziny
Lávový proud u Meziny

Venušina sopka

Venušina sopka (643 m) je vyhaslá čtvrtohorní sopka nad obcí Mezina, jižně od Bruntálu. Na vrcholu je plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi. Sopečnou činnost zde připomíná pouze červenohnědé zbarvení půdy. Dva lávové proudy míří severovýchodním směrem. Její vrch byl v minulosti zničen těžbou popelovin. Geologicky je sopka tvořena výlevnými horninami z nichž má největší zastoupení čedič čili bazalt, které jsou pokryty sopečnými vyvrženinami charakteru tufů a tufitů s výskyty tzv. „sopečných pum“.  

Galerie

Venušina sopka
Venušina sopka

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz