Rudné hornictví

Stříbrné jezírko

Zatopený důl po těžbě galenitu, plocha 500 m2. Jedná se o vodní plochu izolovanou od okolních biotopů, v jejímž okolí se vytvořily příznivé podmínky pro vodní a mokřadní flóru a faunu.

Přírodní památka Stříbrné jezírko je veřejnosti přístupná, prochází zde červená turistická stezka. Okolí Stříbrného jezírka je vyhledáváno trempy. Lokalita je velmi vhodná pro terénní exkurze se zaměřením na geologii a hornictví.

Jerlochovice u Fulneku – Mariánské údolí

Ve svahu Stříbrného kopce se nachází dobře zachované pinky a zapadlé ústí štoly v bývalém důlním poli Naděje z let 1887 až 1900 a starší nejasně datované hornické práce na žíle olověné rudy (stříbronosného galenitu).

V lokalitě je možno pořádat terénní exkurze zaměřené na výklad historie rudného hornictví. 

Kajlovec

Ve svahu Stříbrného kopce se nachází dobře zachované pinky a zapadlé ústí štoly v bývalém důlním poli Naděje z let 1887 až 1900 a starší nejasně datované hornické práce na žíle olověné rudy (stříbronosného galenitu). Ručně sekaná štola Kajlovec jdoucí pod pinkové pole byla v roce 2007 vyzmáhána a zajištěna kovovou mříží.

V těsné blízkosti lokality vede cyklotrasa, značená turistická stezka a také naučná stezka Stříbrný důl Slepetné se zastaveními věnovanými zdejší těžbě rud. V lokalitě je možno pořádat terénní exkurze zaměřené na výklad historie rudného hornictví.

Pohoř

Staré hornické práce v tektonicky založeném údolí snad již ze 13. století, prokazatelně z roku 1748. Dvě štoly a jáma otvíraly žilné malé ložisko stříbronosného galenitu.

Lokalitou Pohoř vede naučná stezka Stříbrný chodník se zastaveními věnovanými zdejší těžbě rud. Na trase naučné stezky se nabízí krásné výhledy do Moravské brány. V lokalitě je možno pořádat terénní exkurze zaměřené na výklad historie rudného hornictví a geologii.

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz