Paleontologické lokality

Boňkov

Z hald po těžbě pokrývačských břidlic pochází fosilní fauna mlžů a goniatitů spodního karbonu (goniatitová subzóna Goβel-Goβmu) potvrzená novými sběry.

V lokalitě Boňkov se nachází evropsky významná lokalita Soudkova štola, předmětem ochrany je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Ochrana je stanovena Souhrnem doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Soudkova štola CZ0713741.

Lokalita Boňkov je veřejnosti přístupná po silnici procházející v těsné blízkosti lokality. V blízkosti Boňkova se nachází zatopený lom Olšovec a Potštátské skalní město; spojením těchto lokalit je možno pořádat terénní exkurze se zaměřením na břidlicové hornictví, geologii a paleontologii.

Šternberk - Chabičov

V úvozech a zářezu silnice vychází na povrch horniny stínavsko-chabičovskému souvrství (devon, ems). Polohy tentakulitových břidlic poskytly místy hojnou makrofaunu s trilobity, nautiloidy a ojedinělým nálezem eurypterida. Nalézá se i suchozemská flóra a fosilní stopy.

Lokalita není laické veřejnosti příliš známá. Jsou zde pořádány odborné geologické exkurze.

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2024 All rights reserved

Created by web-evolution.cz